English - Türkçe - Türkmen - O'zbekcha Flag of Turkey Flag of Turkmenistan Flag of Uzbekistan


Numbers - Sayılar - ??? - ???
English Türkçe Türkmen O'zbekcha
zero sıfır (5083 bytes) nol
one bir (6680 bytes) bir bir
two iki (7232 bytes) iki ikki
three üç (8704 bytes) üç uch
four dört (8704 bytes) dört tort
five beş (7232 bytes) bäş besh
six altı (8704 bytes) alti olti
seven yedi (7784 bytes) ÿedi etti
eight sekiz (8152 bytes) sekiz sakkiz
nine dokuz (8704 bytes) dokuz toqqiz
ten on (6680 bytes) on on
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
a half yarım, buçuk
a quarter çeyrek
 
twenty yirmi (4600 bytes) ÿigrimi yigirma
thirty otuz (4253 bytes) otuz ottiz
forty kırk (3190 bytes) kirk qirq
fifty elli (4674 bytes) elli ellik
sixty altmış (5953 bytes) altmyş oltmish
seventy yetmiş (5834 bytes) ÿetmiş yetmush
eighty seksen (6295 bytes) segsen sakson
ninety doksan (5487 bytes) togsan toxson
 
one hundred yüz (3430 bytes) ÿüz yuz
two hundred iki yüz iki ÿüz ikki yuz
one thousand bin (3703 bytes) mun ming
one million bir milyon (7188 bytes) million million
billion milyar milliard milliard
 
eleven on bir (5593 bytes) on bir on bir
twelve on iki (5634 bytes) on iki on ikki
thirteen on üç (5409 bytes) on uç on uch
fourteen on dört (6333 bytes) on dÿort on turt
fifteen on beş (6729 bytes) on bäş on besh
sixteen on altı (6228 bytes) on alti on olti
seventeen on yedi (6346 bytes) on edi on etti
eighteen on sekiz (6401 bytes) on sekiz on sakkiz
nineteen on dokuz (5881 bytes) on dokuz on toqqiz
It is very easy to make up numbers [in Uzbek]. It is the same way as you would make up numbers in English. For example:
English Türkçe Türkmen O'zbekcha
eleven on bir (5593 bytes) on bir un bir
twenty one yirmi bir (5844 bytes) ÿigrimi bir yigirma bir
five hundred seventy one bäş ÿüz ÿetmiş bir besh yuz yetmush bir 571
eighty thousand seven hundred one segsen mun ÿüz bir sakson ming etti yuz bir 80,701
five billion twenty million one hundred thousand twenty bäş milliard? ÿigrimi million bir ÿüz mun ÿigrimi besh milliard yigirma million bir yuz ming yigirma 5,020,100,020
 Direction: 


© 2002 Marjolein Katsma Valid CSS! Valid XHTML 1.0!
Sources: http://www.hazar.com/ | http://www.sambuh.com/ | http://www.travlang.com/ | http://www.icctm.org/ | http://www2.egenet.com.tr/mastersj/ composition